Hirurgija

Hirurški blok u Opštoj bolnici Avala ima četiri vrhunske operacione sale, i predstavlja vrhunac medicinske infrastrukture i dizajna.

Svaka od sala je prostrana i opremljena najkvalitetnijom opremom, što omogućava izvođenje složenih hirurških procedura u najoptimalnijim uslovima.

Savremeni operacioni stolovi, napredni sistemi za anesteziju, visokokvalitetna operaciona rasveta, najnovija oprema za laparoskopske i endoskopske procedure, kao i najsavremenijim sistemi za kontrolu bolničkih infekcija, standardna su oprema u svakoj sali.

Pored četiti velike, tu su i dve manje sale u okviru naše dnevne bolnice, namenjene za manje invazivne dijagnostičke i terapeutske procedure, koje ne zahtevaju dugotrajan oporavak ili hospitalizaciju. Kao i velike sale, i one su opremljene najsavremenijom medicinskom opremom.

Hirurški blok takođe obuhvata jedinicu za preoperativnu pripremu pacijenata, jedinicu za postoperativni oporavak, kao i centralnu sterilizaciju.

Hirurgija

U Centru za hirurgiju Opšte bolnice Avala izvode se procedure elektivne hirurgije, to jest planirane hirurške procedure radi lečenja stanja i bolesti koja nisu akutno ugrožavajuća po život i zdravlje pacijenta, ali isto tako se sa velikim uspehom izvode i hitne hirurške procedure, neophodne za tretiranje životno opasnih stanja, poput trauma, ruptura velikih krvnih sudova ili akutnih upalnih procesa.

U okviru Centra za hirurgiju sa velikim uspehom se izvode operacije iz sledećih hirurških grana:

 • Opšta hirurgija, koja pokriva širok spektar hirurških procedura u regionima abdomena, digestivnog trakta, dojki, te drugim regionima tela koji nisu obuhvaćena ostalim hirurškim granama.
 • Ortopedska i traumatska hirurgija bavi se operativnim lečenjem stanja i bolesti kostiju, zglobova, ligamenata, tetiva i mišića.
 • Plastična hirurgija je oblast hirurgije koja je fokusirana na korekciju, rekonstrukciju ili izmenu delova našeg tela u estetske ili zdravstvene svrhe.
 • ORL hirurgija, ili otorinolaringološka hirurgija, je medicinska specijalnost koja se bavi hirurškim tretmanom bolesti i poremećaja uha, nosa, grla, glave i vrata.
 • Vaskularna hirurgija je specijalizovana grana medicine koja se bavi hirurškim lečenjem arterijskog, venskog i limfnog sistema, ne računajući krvne sudove unutar srca i mozga, koje tretiraju kardiovaskularni hirurzi i neurohirurzi. Vaskularna hirurgija obuhvata širok spektar procedura, od minimalno invazivnih endovaskularnih tehnika do kompleksnih otvorenih hirurških zahvata.
 • Grudna hirurgija, takođe poznata kao torakalna hirurgija, je medicinska specijalnost koja se bavi hirurškim tretmanom bolesti i stanja koja pogađaju organe unutar grudnog koša, kao što su pluća, jednjak, traheja, dijafragma i druge strukture izuzev srca i velikih krvnih sudova, kojima se bavi kardiohirurgija.
 • Kardiohirurgija, poznata i kao kardiovaskularna hirurgija, je medicinska specijalnost koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti i stanja srca i velikih krvnih sudova.
 • Neurohirurgija je medicinska specijalnost koja se bavi hirurškim tretmanom bolesti i poremećaja nervnog sistema, uključujući mozak, kičmenu moždinu, periferne nerve, kao i vaskularne strukture unutar i oko ovih sistema.

Nezamenjive za svakodnevni rad Centra za hirurgiju bolnice Avala su tri posebne jedinice:

 • Jedinica za preoperativnu pripremu pacijenta je ključna komponenta u procesu hirurške nege, sa zadatkom za fizičku i psihološku pripremljenost pacijenata za hirurški zahvat, kao i za preduzumanje svih mera za smanjenje rizika i za poboljšanje ishoda operacije koja predstoji. Ključni aspekti rada Jedinice za preoperativnu pripremu uključuju sveobuhvatnu medicinsku procenu pacijenta, laboratorijske testove, informisanje pacijenata o prirodi, koristima i rizicima operacije, anesteziološku procenu, i psihološku podršku. Efikasna preoperativna priprema je ključna za smanjenje operativnih rizika i poboljšanje ishoda operacije.
 • Jedinica za postoperativni oporavak je specijalizovano odeljenje unutar bolnice Avala gde pacijenti provode prve sate nakon operacije. Ovaj period je ključan za stabilizaciju pacijenata nakon anestezije i operacije, a jedinica za postoperativni oporavak je posebno dizajnirana i opremljena da pruži intenzivan nadzor i negu u ovoj fazi. Ključni aspekti rada Jedinice za postoperativni oporavak su nadzor vitalnih parametara operisanog pacijenta, terapija bola, praćenje efekata anestezije, prevencija postoperativnih komplikacija, postoperativna edukacija pacijenta i porodice, psihološka podrška pacijentima koji se mogu suočiti sa anksioznošću ili stresom nakon operacije, te planiranje daljeg lečenja. Stručni medicinski tim ove jedinice je od suštinskog značaja za pozitivne ishode operacija i ukupno zadovoljstvo pacijenata.
 • Centralna sterilizacija igra kritičnu ulogu u prevenciji bolničkih infekcija i obezbeđivanju sigurnog operacionog okruženja. Eventualne greške u sterilizaciji mogu dovesti do ozbiljnih infekcija i komplikacija, te je stoga održavanje stroge kontrole i visokih standarda u ovom odeljenju od ključnog značaja za sigurnost pacijenata. Uz to, efikasnost centralne sterilizacije direktno utiče na operativnu efikasnost hirurškog bloka, omogućavajući brz i efikasan protok operacija. Ključni aspekti u radu centralne sterilizacije su čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija instrumenata i opreme, njihovo pakovanje i skladištenje, te praćenje i kontrola kvaliteta rada.

U okviru Centra za hirurgiju Opšte bolnice Avala izvode se hirurške intervencije, bilo kao minimalno-invazivne, ili kao klasične (otvorene) hirurgije.

Oba pristupa imaju svoje specifične primene i prednosti zavisno od vrste operacije i stanja pacijenta.

Minimalno-invazivna hirurgija uključuje tehnike koje značajno smanjuju veličinu reza na telu pacijenta. Ključne karakteristike ovog pristupa su, pored malih rezova, upotreba endoskopa koja omogućava hirurgu da vidi unutrašnjost tela i izvrši potrebne procedure, brži oporavak, te manji rizik od infekcija.

Klasična (otvorena) hirurgija podrazumeva pravljenje većeg reza za pristup operativnom polju, što donosi i najvećoj prednosti u odnosu na minimalno-invazivni pristup, a to je veća preglednost operativnog polja.

Izbor između minimalno-invazivne i klasične hirurgije zavisi od niza faktora, uključujući vrstu i kompleksnost operacije, te opšteg stanja pacijenta.

U nekim slučajevima, minimalno-invazivna hirurgija može biti najbolji izbor zbog kraćeg oporavka i manjeg rizika od komplikacija, dok u drugim situacijama klasična hirurgija pruža bolji izbor zbog lakšeg pristupa i preglednosti operativnog polja.

Hirurgija USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana