IVF centar

Centar za in-vitro-fertilizaciju (IVF) ili biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) u okviru Opšte bolnice Avala, pod rukovodstvom dr Biljane Popović-Todorović, je jedan od najelitnijih delova naše bolnice, specijalizovan za lečenje neplodnosti.

Opremljen najmodernijom tehnologijom i vođen vrhunskim stručnjacima za reproduktivnu medicinu, centar pruža napredne tretmane i personalizovanu negu parovima koji se suočavaju sa izazovima u ostvarivanju potomstva.

Dr Biljana Popović-Todorović je jedna od najistaknutijih evropskih stručnjaka u oblasti reproduktivne medicine, koja je dugi niz godina radila i usavršavala se u Univerzitetskoj bolnici u Briselu.

Centar za IVF Opšte bolnice Avala pod njenim liderstvom primenjuje najnovije metode i tehnike reproduktivne medicine, čime se maksimalno uvećavaju šanse za uspeh procedure, i ispunjenje najdubljih želja budućih roditelja.

IVF centar

Rad ovog centra krase sledeće karakteristike

 

Individualizovani Pristup

Centar se fokusira na pružanje personalizovanih tretmana, uzimajući u obzir jedinstvene okolnosti svakog para. Detaljna evaluacija i pažljivo planiranje tretmana su ključni za postizanje optimalnih rezultata.

Sveobuhvatna dijagnostika

Pružamo kompletnu dijagnostiku neplodnosti za oba partnera, koristeći najnaprednije metode.

Napredna laboratorijska oprema

Naša IVF laboratorija je opremljena najmodernijom opremom za precizno rukovanje gametima i embrionima.

Interdisciplinarni tim

Tim stručnjaka uključuje ginekologe, embriologe, androloge, psihologe, dijetologe i specijalizovane medicinske sestre, koji zajedno rade na pružanju sveobuhvatne nege i podrške parovima kroz IVF proces.

Edukacija i psihološka podrška

Centar pruža obimnu edukaciju i psihološku podršku parovima, pomažući im da razumeju sve aspekte tretmana, i da potpuno psihološki i emocionalno pripremljeni, i na najbolji mogući način, prolaze izazovnim procesom biomedicinski potpomognute oplodnje.

Visoke stope uspešnosti

Stručnosti tima, potpuna posvećenost pacijentima i korišćenja napredne tehnologije, rezultira visokim stopama uspešnosti u tretmanima neplodnosti.

Opšta bolnica Avala ima ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, kojim ovaj fond pokriva troškove biomedicinski potpomognute oplodnje.

Za više informacija molimo posetite: https://rfzo.rs/index.php/osiguranalica/vto

Centar za IVF u Opštoj bolnici Avala, vođen dr Biljanom Popović-Todorović, predstavlja vodeći centar izvrsnosti za reproduktivnu medicinu, pružajući nadu i podršku parovima na putu ka roditeljstvu.

Njegov sveobuhvatan i pažljiv pristup postavlja ga u sam vrh ustanova za lečenje neplodnosti u zemlji i regionu.

IVF centar USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana