Laboratorija

U srcu Opšte bolnice Avala nalazi se naša kliničko-hemijska laboratorija, u kojoj se vrše biohemijske, hematološke, mikrobiološke i histopatološke analize.

Ova laboratorija nije samo ključna u postavljanju preciznih dijagnoza, već igra i vitalnu ulogu u redovnom praćenju zdravstvenog stanja pacijenata.

Svaki uzorak, bilo da je reč o krvi, urinu, brisevima ili tkivima, prolazi kroz pažljivu proceduru trijaže. Ova faza je od suštinskog značaja jer osigurava da svaki uzorak bude adekvatno pripremljen za naredne korake.

Najveći deo rada laboratorije čini detaljna obrada uzoraka. U ovoj fazi se dobijaju medicinski podaci koji pružaju uvid u zdravstveno stanje pacijenta.

Naš tim, koji se sastoji od magistara biohemije, medicinskih sestara, i laboratorijskih tehničara, zajednički radi na ovom složenom zadatku.

Laboratorija

 

Završna faza rada laboratorije obuhvata izdavanje i verifikaciju rezultata. Ova etapa jeveoma bitna, jer konačni rezultati pružaju sliku o zdravstvenom stanju pacijenta, usmeravajući lekare ka najadekvatnijem tretmanu ili daljim koracima u procesu dijagnostike i lečenja.

Naša laboratorija svakom uzorku pristupa kao jedinstvenoj priči, a svaki rezultat predstavlja korak bliže razumevanju i unapređenju zdravlja pacijenata.

Sa posvećenošću i stručnošću, laboratorija stoji kao nezaobilazan stub u Opštoj bolnici Avala, gde nauka i briga o pacijentima idu ruku pod ruku.

Šta su laboratorijske analize?

 

Laboratorijske analize igraju ključnu ulogu u medicini, predstavljajući osnovni alat za dijagnostiku, lečenje, i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta. Ovi testovi su dragoceni jer pružaju dubok uvid u funkcionisanje organizma, opšte zdravstveno stanje osobe, i moguće indikatore bolesti.

Kada govorimo o laboratorijskim testovima, misli se na precizno određivanje i analizu različitih parametara iz uzoraka krvi, urina, drugih telesnih tečnosti i tkiva.

Naš tim stručnjaka posvećeno analizira svaki uzorak kako bi utvrdili da li su rezultati unutar normalnih opsega i referentnih vrednosti. Treba imati na umu da mnogi faktori mogu uticati na rezultate analiza. Na primer, ishrana, piće, lekovi koje uzimate, fizička aktivnost, kao i to da li ste se pridržavali uputstava pre samog testiranja, sve to može imati značajan uticaj na rezultate.

Laboratorijski testovi su neophodni lekarima za dijagnostikovanje, praćenje i lečenje različitih medicinskih stanja i bolesti. Osim toga, ovi testovi igraju značajnu ulogu u odabiru adekvatne terapije i proceni njene efikasnosti.

Najčešće sprovođene laboratorijske analize uključuju testove krvi i urina, koji mogu pružiti dragocene informacije o zdravstvenom stanju pacijenta, vodeći do pravovremenog i efikasnog lečenja.

Zašto i kada se obično radi laboratorijsko testiranje?

 

Laboratorijske analize su neizostavni deo moderne medicine i ključni instrument u očuvanju zdravlja. One su temelj prevencije, dijagnostike i praćenja zdravstvenih stanja. Kroz različite testove, poput testova krvi i urina, u mogućnosti smo da otkrijemo znakove bolesti, često pre nego što se pojave bilo kakvi simptomi. Laboratorijsko testiranje najčešće vršimo iz sledećih razloga:

Preventivni zdravstveni pregledi

Rutinski testovi krvi i urina su često ključni deo preventivnih pregleda. Oni omogućavaju rano otkrivanje zdravstvenih problema, čak i pre pojave simptoma, doprinoseći pravovremenoj intervenciji i povećanju efikasnosti lečenja.

Opšta zdravstvena procena

Testovi krvi, poput kompletne krvne slike, pružaju širok uvid u zdravstveno stanje osobe. Ovi testovi mogu otkriti anemiju, infekcije, upalne procese i druge zdravstvene probleme. Analiza urina se koristi za procenu funkcije bubrega i detekciju infekcija urinarnog trakta.

Praćenje hroničnih bolesti

Redovni testovi krvi i urina su neophodni za pacijente sa hroničnim stanjima kao što su dijabetes, hipertenzija ili bolesti bubrega, te omogućavaju lekarima da prate stanje pacijenta i prilagode tretmane.

Specifični zdravstveni problemi

Specifični zdravstveni problemi ili simptomi mogu zahtevati ciljane testove krvi i urina radi istraživanja potencijalnih uzroka. Testovi funkcije jetre ili štitne žlezde, na primer, pružaju uvid u rad ovih organa.

Preoperativne procene

Pre operacija, neophodno je obaviti različite analize kako bi se utvrdilo da li su pacijenti u optimalnom zdravstvenom stanju za proceduru.

Skrining za zarazne bolesti

Testovi krvi se koriste za skrining zaraznih bolesti kao što su HIV, hepatitis i sifilis, gde rano otkrivanje može biti ključno za efikasan tretman.

Lečenje steriliteta

Krvne analize igraju važnu ulogu u otkrivanju uzroka neplodnosti i praćenju procesa biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO ili IVF).

Praćenje trudnoće

Tokom trudnoće, redovne analize krvi i urina su neophodne za praćenje zdravlja majke i razvoja fetusa, kao i za identifikaciju i lečenje potencijalnih komplikacija.

Monitoring posle procedura

Nakon operacija ili određenih medicinskih procedura, redovni laboratorijski testovi su važni za praćenje oporavka pacijenta i prevenciju komplikacija.

Učestalost i specifičnost preporučenih analiza varira u zavisnosti od individualnog zdravstvenog stanja, starosti, pola i raznih faktora rizika. Redovni zdravstveni pregledi i otvorena komunikacija sa zdravstvenim radnicima su od suštinske važnosti za održavanje opšteg zdravlja i blagostanja. Laboratorijske analize su ključne u ovom procesu, pružajući vitalne informacije za efikasno i pravovremeno medicinsko postupanje.

Usluge naše laboratorije

 

Laboratorijske usluge igraju ključnu ulogu u zdravstvenoj zaštiti, pružajući neophodnu podršku u postavljanju preciznih dijagnoza, planiranju efikasnog lečenja i kontinuiranom praćenju pacijenata.

Svesni toga, u okviru Opšte bolnice Avala deluje najsavremenija laboratorija, opremljena da odgovori na širok spektar dijagnostičkih potreba.

Opremljena najnovijom tehnologijom, laboratorija je dizajnirana da pruži brzu, tačnu i pouzdanu uslugu, osiguravajući time da pacijenti dobiju najbolju moguću negu.

Naš tim stručnjaka je posvećen pružanju vrhunske zdravstvene zaštite, koristeći laboratorijske testove kao ključne alate u dijagnostičkom procesu.

Ovo su samo neke od najčešćih analiza koje se rade u laboratoriji naše bolnice:

 • Analize za dijabetes (Insulin, C-peptid, HbA1c, glukoza, OGTT)
 • Analize za utvrđivanje anemije (gvožđe, feritin, TIBC, UIBC, transferin, folna kiselina, vitamin B12)
 • Faktori hemostaze (protrombinsko vreme, aPTT, trombinsko vreme, fibrinogen, D-dimer)
 • Faktori inflamacije (CRP, prokalcitonin, sedimentacija)
 • Fizičko-hemijski pregled urina
 • Kompletna biohemija sa jonogramom
 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom
 • Ostali hormoni (ACT, kortizol)
 • Analize za štitnu žlezdu (T3, T4, FT3, FT4, TSH, Tg At, TPO At)
 • Ostalo (Homocistein, C3, C4, beta-hidroksibutirat)
 • Polni hormoni (FSH, LH, estradiol, progesteron, prolaktin, testosteron, DHEA- S, SHBG)
 • Srčani markeri (Troponin T HS, NT pro BNP, CK, CK-MB)
 • Tumor markeri (CEA, CA19-9, CA72-4, AFP, CA125, HE4, CA15-3, PSA, fPSA)

U našoj bolničkoj laboratoriji, svesni smo stalno rastućih potreba i zahteva za specifičnim laboratorijskim testovima, kao i napretka i inovacija u ovoj medicinskoj grani.

Zbog toga je proces uvođenja novih analiza konstantan, kako bismo našim pacijentima omogućili laboratorijsku dijagnostiku istovetnu onoj u najpriznatijim svetskim zdravstvenim ustanovama.

Naš tim čine stručnjaci u oblasti laboratorijske medicine, koji sprovode široku paletu laboratorijskih analiza, uključujući biohemijske, hematološke, imunohemijske, mikrobiološke, serološke, patohistološke i genetske testove.

Radimo po najvišim standardima, koristeći najsavremeniju laboratorijsku opremu, i strogo se pridržavajući dobre laboratorijske prakse.

Integracija laboratorije sa našim bolničkim informacionim sistemom i elektronskim zdravstvenim kartonima pacijenta je ključna za poboljšanje zdravstvene nege.

Ova integracija omogućava brz i tačan prenos laboratorijskih rezultata do lekara, ubrzavajući proces dijagnostike i planiranja lečenja, pritom minimizirajući rizik od grešaka koje se dešavaju pri ručnom unosu podataka.

Takav pristup vodi ka efikasnijoj medicinskoj nezi, boljoj koordinaciji unutar medicinskog tima i bržem donošenju odluka o lečenju pacijenata.

Zaposleni u laboratoriji

Načelnica laboratorije: Mr ph diplomirani biohemicar Ana Živkovic

Laboratorijski tehničari:

Igor Radosavljević
Bojana Rmuš
Miloš Pajović
Jovana Rašković

 

AVALA 2024 © sva prava zadržana