Biohemija / urin

U laboratoriji Opšte bolnice Avala izvode se brojne kvalitativne i kvantitativne analize različitih biohemijskih parametara u cilju procene opšteg zdravstvenog stanja pacijenata, rutinskih pregleda, postavljanja dijagnoze ili praćenje toka bolesti.

Uzorci za biohemijske analize su: krv (puna krv, serum ili plazma), urin, feces i dr. Na osnovu vrednosti parametara koje se analiziraju procenjuje se metabolizam glukoze, metabolizam masti, kao i funkcija jetre, pankreasa, bubrega, srca i ostalih organa.

Biohemija / urin USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana