Hematologija – Hemostaza

Hematologija se bavi proučavanjem krvi i njenih komponenata. Određivanje krvne slike je jedna od najčešče izvođenih analiza, i predstavlja primarni korak u dijagnostici mnogih oboljenja i procene opšteg zdravstvenog stanja pacijenata.

Parametri krvne slike koji se analiziraju su: broj krvnih ćelija (eritrocita, leukocita, trombocita), njihova veličina i morfologija; leukocitarna formula; koncentracija hemoglobina (Hb); vrednosti hematokrita (Hct), prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitima (MCHC); prosečna količina hemoglobina u eritrocitima (MCH); index anizocitoze (RDW).

Hemostaza jedan od najznačajnijih fizioloških mehanizama za održavanje normalnog funkcionisanja ljudskog organizma.

Obuhvata kompleksne interakcije između komponenata kao što su endotelne ćelije krvnih sudova, faktora koagulacije, inhibitora i trombocita.

Poremećaji hemostaze mogu biti urođeni i stečeni, i detektuju se specifičnim laboratorijskim testovima.

Hematologija – Hemostaza USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana