Imunologija

Poremećaji funkcije imunskog sistema mogu uključivati nedovoljnu ili preteranu imunsku reakciju organizma.

Bolesti koje nastaju usled ovakvih poremećaja mogu se klasifikovati u više grupa: imunodeficijencije, autoimunske bolesti, alergije i druga stanja.

Imunologija USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana