Paneli analiza

Paneli analiza koji obuhvataju sve neohodne parametre mogu pomoći u proceni opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja zdravstvenih problema pre pojave prvih simptoma.

Redovno kontrolisanje krvne slike i biohemijskih parametara je važno u preventivi, kao sastavni deo sistematskih pregleda.

Paneli analiza USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana