Patohistologija

Patohistologija izučava različite promene na ćelijama, tkivima i organima nastalim tokom bolesti.

U dijagnostičke svrhe sprovode se makroskopske i mikroskopske analize tkiva, ali i genetske, molekularne i imunohistohemijske analize specifičnih uzoraka.

Uzorci mogu biti operativni materijal (celi organi ili delovi organa koji se ostranjuju tokom operacija), uzorci dobijeni endoskopskom, iglenom ili ekcizionom biopsijom, kao i telesne tečnosti i brisevi koji se uzimaju za citološku dijagnostiku.

Patohistologija USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana