Tumor markeri

Određivanje koncentracija različitih tumor markera veoma je značajno pre svega u procesu praćenja efikasnosti primenjenih terapijskih procedura kod onkoloških pacijenata.

Tumor markeri USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana