Načini plaćanja

U Opštoj bolnici Avala pružene zdravstvene usluge možete regulisati na sledeće načine:

1. Gotovinsko plaćanje

Nakon što završite sa medicinskim uslugama Vaš račun možete regulisati na našoj blagajni plaćanjem u gotovini.

2. Plaćanje platnom karticom

Svoju medicinsku uslugu možete regulisati koristeći Visa, MasterCard, Maestro i Dina platnu karticu

3. Plaćanje preko računa Opšte bolnice Avale

Medicinsku uslugu možete regulisati i preko računa uz obavezno navodjenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom kreiranja računa ili predračuna. Plaćanje možete izvršiti putem elektronskog bankarstva ili standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti, platnoj instituciji i banci.

4. Privatna zdravstvena osiguranja

Ukoliko imate privatno zdravstvno osiguranje postoji mogućnost i da Osiguravajuće društvo pokrije vaše troškove. Neophodno je da pre dolaska prvo pozovete call centar Vaše osiguravajuće kuće nakon čega će Vam biti izdat uput za OB Avala. Nakon toga, dolazite na pregled gde prilažete karticu zdravstvenog osiguranja, a troškovi medicinskih usluga, za koje ste dobili uput, padaju na teret vaše polise.

AVALA 2024 © sva prava zadržana