Pedijatrija

Centar za pedijatriju u okviru Opšte bolnice Avala, pod rukovodstvom dr Tatjane Dojčinović, i sa istaknutim doprinosom Prof. Ide Jovanović, predstavlja vrhunski pedijatrijski centar posvećen pružanju sveobuhvatne zdravstvene zaštite deci svih uzrasta.

Opremljen najsavremenijom medicinskom opremom i vođen timom iskusnih pedijatara i medicinskih stručnjaka, ovaj centar postavlja visoke standarde u pedijatrijskoj nezi.

Dr Tatjana Dojčinović, kao rukovodilac centra, donosi bogato iskustvo i ekspertizu u pedijatrijskoj praksi, kao i primenu najnovijih pedijatrijskih pristupa i tehnika u lečenju dece, uz neponovljivo blizak odnos koji gradi sa decom i roditeljima, a koji umnogome doprinosi sjajnim rezultatima koje ovaj centar postiže.

Prof. Ida Jovanović, koja je jedan je od najpriznatijih stručnjaka u oblasti pedijatrije u Srbiji i regionu, daje ogroman doprinos radu centra i cele bolnice Avala svojim bogatim znanjem i iskustvom, a posebno u oblastima pedijatrijske kardiologije.

Pedijatrija

Rad Centra za pedijatriju u Opštoj Bolnici Avala karakteriše

 

Timski pristup

Centar okuplja tim stručnjaka uključujući pedijatre, pedijatrijske subspecijaliste, i medicinske sestre, koji zajedno pružaju holističku i koordiniranu negu za očuvanje i unapređenje zdravlja dece i adolescenata.

Najsavremenija oprema i planski dizajniran prostor

Centar je opremljen najsavremenijim medicinskim uređajima i prostorima dizajniranim specifično za potrebe pedijatrijskih pacijenata, uključujući prijateljski uređene čekaonice i ordinacije, zaseban ulaz u zgradu bolnice Avala, te odvojene delove za zdravu i bolesnu decu.

Sveobuhvatna pedijatrijska nega

Centar pruža različite pedijatrijske usluge, uključujući preventivnu negu, dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti, kao i usluge iz različitih pedijatrijskih oblasti.

Edukacija i podrška deci i porodici

Centar pruža obimne informacije i podršku porodicama, pomažući im da razumeju zdravstvene potrebe svoje dece, te kako najbolje da podrže njihov razvoj, eventualni postupak lečenja i oporavka.

Integracija sa ostalim specijalnostima

Centar usko sarađuje sa drugim specijalistima unutar bolnice Avala, kao što su na primer hirurzi i radiolozi, kako bi se obezbedila sveobuhvatna i multidisciplinarna nega za složene medicinske slučajeve.

Pristup fokusiran na dete

Centar za pedijatriju pridaje posebnu pažnju pristupu koji je u potpunosti usmeren na dete, pružajući negu koja je prilagođena emocionalnim i fizičkim potrebama svakog deteta.

Svi ovi elementi zajedno čine Centar za pedijatriju u okviru Opšte bolnice Avala prestižnim mestom za pružanje visokokvalitetne i sveobuhvatne zdravstvene nege deci i adolescentima.

Pedijatrija USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana