Politika privatnosti

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti podataka o ličnosti. Iz tih razloga, ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka, kao i načinima na koje možete ostvariti svoje pravo na privatnost.

Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), u daljem tekstu „Zakon“).

1. RUKOVALAC PODACIMA

Opšta bolnice “Avala”, sa sedištem u ulici Omladinskih brigada 86a, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: „Opšta bolnica “Avala“ ili „mi”).

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

 • sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi www.bolnicaavala.rs („vebsajt”),
 • lica koja nam pošalju upit putem vebsajta ili preko naloga na društvenim mrežama
 • lica sa kojima imamo ili ćemo potencijalno imati promet usluga („klijenti“)
 • lica koja se prijavljuju za zaposlenje kod nas („kandidati”),
 • lica koja se prijave za naš newsletter,

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na dpo@bolnicaavala.rs

2. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

2.1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas

U zavisnosti od toga kako koristite naš vebsajt, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

a) Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama

 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili preko društvenih mreža
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama prijavljivanjem za naš Newsletter
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za zaposlenje u Opštoj bolnici “Avala”.

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem kontakt stranice ili pošaljete upit na bilo koji e-mail koji je dostupan na vebsajtu, ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti sledeće podatke: Vaše ime, email adresu, kućnu ili poslovnu adresu, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko nas kontaktirate tokom procesa prijave za zaposlenje, tražićemo od Vas da pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo. Prilikom prijave za zaposlenje kod nas, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju. Opšta bolnice “Avala”, koristi Vaše lične podatke kako bismo uskladili Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim pozicijama koje nudimo. Ove informacije se prosleđuju licima Opšte bolnice “Avala” koja odlučuju o procesu zapošljavanja ili osobama uključenim u proces zapošljavanja, koje potom donose odluku o tome da li će Vas pozvati na razgovor. Opšta bolnice “Avala” će prikupiti dodatne informacije od Vas ukoliko budete pozvani na razgovor (ili ekvivalentno), kao i u narednim fazama procesa.

Kada se prijavljujete na naš newsletter, neophodno je da podelite svoju e-mail adresu sa nama. Možete odlučiti da podelite sa nama druge podatke o ličnosti, kao što su Vaše ime ili organizacija za koju radite, ali to nije neophodno.

b) Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš vebsajt, Opšta bolnice “Avala” može automatski da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem vebsajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš vebsajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem vebsajtu ih zanima.

2.2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

Ponekad, može se dogoditi da dobijemo Vaše podatke o ličnosti indirektno, odnosno, da nam Vi niste direktno dali takve podatke.

Ukoliko ste kandidat za zaposlenje u Opštoj bolnici “Avala”, informacije o Vama možemo dobiti:

 • od agencija za zapošljavanje – (npr. kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata)
 • kroz javno dostupne online izvore – (npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa društvenih mreža) i
 • putem pisane ili usmene preporuke – npr, putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu.

PRIKAZ PROCESA OBRADE

 

 

KAKO OPŠTA BOLNICA “AVALA“ ČUVA MOJE PODATKE O LIČNOSTI?

Opšta bolnice “Avala” je posvećena zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim:

 • ako imamo Vašu saglasnost za to,
 • ako smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti

Dodatno, Opšta bolnica „Avala“ angažuje spoljne obrađivače podataka za preduzimanje pojedinih radnji obrade podataka.

Opšta bolnica „Avala“ ima uspostavljene striktne procedure i mere usmerene na detaljnu analizu, procenu i proveru svih obrađivača pre zasnivanja poslovnog odnosa sa njima. U tom smislu, prikupljamo dokumentaciju, sertifikate i reference obrađivača kako bismo bili sigurni da će obrađivač na adekvatan, odgovarajući i efikasan način sprovesti zadatak zbog kog je angažovan.

DELJENJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Koristimo odgovarajuće administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu podataka o ličnosti koje prikupljamo i prirodu obrade koju vršimo, rizike prilikom obrade podataka o ličnosti, troškove implementacije zaštitnih mera i druge okolnosti od značaja u konkretnom slučaju.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

U nastavku su navedeni obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

 

 

KOLAČIĆI

Vebsajt koristi kolačiće kako bismo Vas razlikovali od ostalih korisnika vebsajta. Oni nam pomažu da Vam omogućimo optimalno korisničko iskustvo prilikom pretraživanja vebsajta, kao i njegovog poboljšanja.

Opšta bolnica „Avala“ upravlja samostalno serverima koji su u vlasništvu Opšte bolnica „Avala“

Kolačić (cookie) je mala datoteka sa slovima i brojevima koju memorišemo na Vašem pregledaču i hard disku Vašeg računara. Kolačići sadrže informacije koje se prenose na hard disk Vašeg računara.

Performance cookies su kolačići koji prikupljaju informacije u cilju poboljšavanja našeg vebsajta:

 

 

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics. Prikupljanje i obradu podataka (uključujući i vašu IP adresu) od strane Google Analytics-a možete sprečiti instaliranjem dodatka za vaš brauzer „Google Analytics Opt-out Browser Add-on“.

Informacije prikupljene putem kolačića se obrađuju i čuvaju na serverima kojima upravlja Google i koji se nalaze u SAD. Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Prikupljene informacije se mogu preneti na treće strane u slučaju zakonske obaveze ili ako treće lice obrađuje ove podatke po nalogu.
Imate mogućnost da prihvatate ili odbacujete kolačiće izmenom podešavanja u Vašem pretraživaču. Međutim, možda nećete moći da koristite sva interaktivna svojstva naše internet stranice ako deaktivirate kolačiće.

Postoji više načina za upravljanje kolačićima. Pogledajte uputstva za svoj pretraživač ili ekran za pomoć da biste saznali više o ovim funkcijama. Ako koristite različite računare na različitim lokacijama, potrebno je da podesite svaki pregledač prema Vašim potrebama u pogledu kolačića.
Neki moderni pretraživači imaju funkciju da analiziraju politike o privatnosti internet stranica i da omoguće korisniku da upravlja svojim potrebama u pogledu privatnosti. To je poznato kao ‘P3P’ funkcija (eng.Privacy Preferences Platform).

Lako možete da izbrišete bilo koji kolačić koji se nalazi u direktorijumu sa kolačićima u Vašem pregledaču.

MEĐUNARODNI PRENOS

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije. U tom slučaju, Vaše podatke ćemo preneti samo:

 • u države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (na primer, države Evropskog Ekonomskog Prostora)
 • u države koje ne ispunjavaju uslove pod tačkom 1., ali samo uz preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera u skladu sa odredbama GDPR. Na primer, ukoliko prenosimo podatke o ličnosti primaocu u Sjedinjenim Američkim Državama (što je veoma verovatno, imajući u vidu odredbe prethodnog Odeljka), prethodno ćemo osigurati da se na primaoca primenjuje EU/US Privacy Shield pravni okvir, ili da je primalac potpisnik Sporazuma o zaštiti podataka u skladu sa primenjivim standardnim ugovornim klauzulama o zaštiti podataka o ličnosti.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.
Na primer, ukoliko se odjavite sa našeg Newslettera, vaši podaci će biti automatski izbrisani.
Ukoliko ste putem naše stranice poslali prijavu za zaposlenje zajedno sa motivacionim pismom ili CV-jem, izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od 3 meseca nakon što primimo vašu prijavu, osim ukoliko ne postanete jedan od članova našeg tima.

VAŠA PRAVA

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama
 • pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu
 • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na vebsajtu www.poverenik.rs, u slučaju da u roku od 30 dana od dana podnošenja Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete od nas odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na dpo@bolnicaavala.rs

IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu objavljivanjem na vebsajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite vebsajt i da se odjavite sa našeg Newslettera.

KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na dpo@bolnicaavala.rs

AVALA 2024 © sva prava zadržana