Repozicija luksacije i preloma ručnog zgloba sa fiksacijom

AVALA 2024 © sva prava zadržana