Radiologija

Centar za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice Avala predstavlja vrhunac savremene medicinske tehnologije i stručnosti, i ključan je za pružanje precizne dijagnostike i efikasnog planiranja tretmana pacijenata u našoj bolnici.

Opremljen najmodernijim uređajima za kompjuterizovanu tomografiju, magnetnu rezonancu, rendgensko i ultrazvučno snimanje, ovaj centar je dizajniran da zadovolji najviše svetske standarde u radiološkoj dijagnostici.

Stručnjaci koji tu rade na usluzi su kako pacijentima koji svoje lečenje obavljaju u sistemu naše bolnice, tako i za sve druge pacijente kojima je potrebna vrhunska radiološka dijagnostika.

Opremljenost Centra za radiološku dijagnostiku

 

Radiologija

Napredni uređaj za kompjuterizovanu tomografiju (CT)

Ovi uređaji su neophodni za dijagnostikovanje širokog spektra bolesti i stanja, uključujući traume, bolesti srca, oboljenja kičme i kostiju, i maligna oboljenja. CT skener u bolnici Avala je među najnaprednijim uređajima tog tipa u svetu, koji daje visokokvalitetne slike sa kratkim vremenom skeniranja i nižom dozom zračenja.

Visokokvalitetni uređaj za magnetnu rezonancu (MRI)

MRI skener u bolnici Avala koristi najnoviju tehnologiju za stvaranje detaljnih slika tkiva i organa. Ovi uređaji su posebno važni za identifikaciju i dijagnostiku problema sa nervnim sistemom, mišićima, mekim tkivima i unutrašnjim organima, pružajući ključne informacije o zdravlju bez izlaganja jonizujućem zračenju.

Savremeni digitalni rendgenski uređaj (RTG)

Digitalni RTG uređaj u bolnici Avala omogućava brzu i preciznu dijagnostiku, sa minimalnom izloženošću zračenju. Ovi uređaji su ključni za efikasnu dijagnostiku u hitnim slučajevima, kao i za brojne rutinske preglede.

Ultrazvučna dijagnostika (UZ)

Svi ultrazvučni uređaji u našoj bolnici su među najmodernijim uređajima tog tipa u svetu. Ono što je još važnije – na njima rade neki od najboljih lekara dijagnostičara u regionu.

Karakteristike Centra za radiološku dijagnostiku

 

Integrisan bolnički informacioni sistem

Centar je potpuno integrisan sa centralnim informacionim sistemom bolnice Avala, što omogućava brz i efikasan protok informacija među lekarima, centrima i odeljenjima.

Stručno osoblje

Centar za radiološku dijagnostiku u Opštoj bolnici Avala zapošljava visoko kvalifikovane doktore radiologe i radiološke tehničare, koji su specijalizovani za upravljanje ovom sofisticiranom opremom i za interpretaciju dobijenih rezultata.

Fokus na pacijenta

Prostori za radiološku dijagnostiku su dizajnirani tako da obezbede maksimalan komfor i privatnost za pacijente, dok se istovremeno primenjuju najviši standardi sigurnosti i zaštite od zračenja.

Edukacija i jasna komunikacija sa pacijentima

Pacijenti dobijaju jasne informacije o postupcima, značaju procedure i preporučenim koracima nakon dijagnostike, što doprinosi boljem razumevanju i saradnji između pacijenata i medicinskog osoblja.

Dostupnost Centra za radiološku dijagnostiku

 

Otvorenost za sve pacijente

Centar pruža svoje usluge ne samo pacijentima koji se leče u bolnici Avala, već i onima koji dolaze samo radi radiološke dijagnostike.

Efikasna koordinacija sa lekarima van sistema bolnice Avala

Postoji dobro uspostavljen sistem komunikacije i koordinacije sa lekarima i medicinskim ustanovama koje upućuju pacijente na dijagnostiku u našu bolnicu, osiguravajući da rezultati budu brzo i efikasno dostavljeni.

Fleksibilnost zakazivanja

Centar nudi fleksibilno zakazivanje pregleda, kako bi se maksimalno prilagodili potrebama pacijenata, sa ciljem smanjenja vremena čekanja i olakšavanja pristupa uslugama.

Informisanje i podrška pacijentima

Pacijenti dobijaju detaljne informacije o pripremi za pregled, samom procesu dijagnostike i postupcima koji slede nakon pregleda, što doprinosi boljem razumevanju i većem komforu pacijenata tokom posete Centru.

Značaj Centra za širu zajednicu

Otvorenost Centra za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice Avala za eksterne pacijente igra važnu ulogu u poboljšanju zdravstvene zaštite u zajednici.

Pružanjem pristupa najsavremenijim dijagnostičkim uslugama, Opšta bolnica Avala doprinosi ranom otkrivanju i efikasnijem lečenju brojnih zdravstvenih stanja i bolesti.

Ovaj pristup odražava posvećenost bolnice Avala unapređenju zdravlja i dobrobiti svih pojedinaca u zajednici.

AVALA 2024 © sva prava zadržana