Spinalni centar

Centar za spinalnu hirurgiju u okviru Opšte bolnice Avala predstavlja jedan od najnaprednijih medicinskih centara posvećenih lečenju kičme u našem regionu.

Spinalni centar kombinuje stručnost visoko-kvalifikovanog medicinskog osoblja sa najnovijom tehnologijom i tehnikama za pružanje sveobuhvatne nege pacijentima sa različitim stanjima i oboljenjima kičme. Centrom za spinalnu hirurgiju rukovodi Dr Branko Krajnović, jedan od najpriznatijih evropskih spinalnih hirurga.

Doktor Krajnović je najveći deo svoje dosadašnje karijere proveo u Nemačkoj, gde je imao priliku da uči i da se usavršava uz najveće stručnjake iz ove oblasti.

 

Doktor Krajnović se bavi minimalno invanzivnim operacijama kičme kod degenerativnih bolesti, tumora, povreda i deformiteta kičme kod dece i odraslih.

Pored toga, obavlja i procedure otvorene spinalne hirurgije, kao i tretmane bolnih sindroma. Iza njega je više od 4.000 operacija kičme koje je obavio u vrhunskim evropskim centrima za spinalnu hirurgiju.

Jedinstven aspekt ovog centra je njegova posvećenost individualnom pristupu svakom pacijentu, te pristup kojim se obezbeđuje da svaki pacijent zahteva posebnu pažnju i prilagođavanje tretmana.

U rad Centra za spinalnu hirurgiju Opšte bolnice Avala uključeni su, pored doktora Krajnovića, i drugi iskusni spinalni hirurzi, neurohirurzi, ortopedi, kao i specijalizovane medicinske sestre i tehničko osoblje. Svi oni timski rade u cilju pružanja individualizovane nege i plana lečenja za svakog pacijenta.

Sa svojim pionirskim pristupom, inovativnim tretmanima i dubokom posvećenošću pacijentima, ovaj centar je ne samo mesto lečenja bolesti i stanja kičme, već i simbol napretka i nade u svetu savremene medicine.

Stanja i bolesti kičme koji se hirurški leče u Centru za spinalnu hirurgiju Opšte bolnice Avala

 • Adolescentna idiopatska skolioza
 • Ankilozirajući spondilitis
 • Bazilarna invaginacija
 • Bisagasti tumor
 • Bol u donjem delu leđa
 • Bol u vratu
 • Cervikalna spondiločna mijelopatija
 • Chiari malformacija
 • Curenje likvora
 • Deformiteti kičme
 • Deformiteti kičme kod odraslih
 • Degenerativna bolest diska
 • Degenerativna skolioza
 • Dermoid i epidermoid
 • Difuzna idiopatska skeletalna hiperostoza (DISH)
 • Diskus hernija
 • Epiduralni apsces
 • Gigantocelularni tumor
 • Hemanigioblastom
 • Hengman-ova fraktura
 • Hondrom
 • Hondrosarkom
 • Išijas
 • Juingov sarkom
 • Kifoza
 • Kompresiona fraktura
 • Lipom
 • Lipomijelomeningokela
 • Metastatski spinalni tumori
 • Mijelomeningokela
 • Neurofibrom
 • Neurofibromatoza
 • Neurogena klaudikacija
 • Neuromuskularna skolioza
 • Okultna spina bifida
 • Osifikacija posteriornog longitudinalnog ligamenta
 • Osteoblastom
 • Osteoidni osteom
 • Osteomijelitis
 • Patološki prelom kičme
 • Plazmacitom
 • Povreda kičmene moždine
 • Prednja hernijacija kičmene moždine
 • Rasprskavajuća fraktura
 • Reumatoidni artritis
 • Sindrom kaude ekvine
 • Sindrom ravnih leđa
 • Sinovijalna cista
 • Siringomijelija
 • Skolioza
 • Spina bifida
 • Spinalna arteriovenska malformacija
 • Spinalna duralna arteriovenska fistula
 • Spinalna kavernozna malformacija
 • Spinalna stenoza
 • Spinalni disrafizam
 • Spinalni ependimom
 • Spinalni meningiom
 • Spinalni tumori
 • Spondilolisteza
 • Spondiloza
 • Spontana intrakranijalna hipotenzija
 • Švanom (neurilemom)
 • Švanomatoza
 • Tethered Cord sindrom
 • Tip 2 fraktura odontoida
 • Uklještenje nerva (radikulopatija)
 • Zapaljenski poremećaji kičme

Vrste hirurških intervencija koje se izvode u Centru za spinalnu hirurgiju Opšte bolnice Avala

Hirurgija vertebralnih kompresionih fraktura

 • Kifoplastika
 • Vertebroplastika
 • Minimalno invazivna perkutana stabilizacija
 • Osteosinteza fraktura C1-C2
 • Zadnja i prednja stabilizacija preloma vratnih i torakalnih pršljenova

Cervikalna spinalna hirurgija

 • Prednja cervikalna discektomija
 • Cervikalna korpektomija
 • Zamena cervikalnog diska
 • Cervikalna foraminotomija
 • Cervikalna laminektomija
 • Cervikalna laminoplastika
 • Prednja cervikalna korpektomija i fuzija
 • Prednja cervikalna discektomija i fuzija
 • Fryckolm (zadnja dekompresija i nukleotomija)
 • Zadnja osteosinteza i dekompresija
 • Resekcija spinalnih tumora i metastaza

Torakalna spinalna hirurgija

 • Torakalna discektomija
 • Torakalna spinalna fuzija
 • Torakalna spinalna dekompresija
 • Torakalna vertebroplastika
 • Torakalna perkutana stabilizacija
 • Torakalna korporektomija i ugradnja zamenskog pršljena
 • Torakalna minimalno invazivna perkutana nukleotomija
 • Resekcija tumora i metastaza torakalne kičme

Lumbalna spinalna hirurgija

 • Prednja lumbalna interkorporalna fuzija (ALIF)
 • Prednja lumbalna korpektomija i fuzija
 • Lumbalna laminektomija
 • Lumbarna mikrodiscektomija / dekompresija
 • Mikroskopski asistirana perkutana nukleotomija (MAPN)
 • Kosa lumbalna interkorporalna fuzija (OLIF)
 • Zadnja lumbalna fuzija
 • Zadnja lumbalna interkorporalna fuzija (PLIF)
 • Posterolateralna lumbalna fuzija
 • Transforaminalna lumbalna interkorporalna fuzija (TLIF)
 • Pars repair kod spondilolisteze
 • Pedikularna subtrakcijska osteotomija
 • Implantacija proteze lumbalnog diska

Ostale kompleksne spinalne operacije

 • Spinalna dekompresija
 • Resekcija i korektivna spondilodeza hemivertebre
 • Dekompresiona laminektomija i fuzija kod spondilolisteze
 • Korekcija adultne skolioze i kifoze
 • Foraminoplastika
 • Reviziona spinalna hirurgija
 • Hirurgija spinalnih tumora
 • Hirurgija spinalnih infekcija

Hirurgija degenerativne bolesti diska

 • Spinalna dekompresija
 • Dekompresija i posterolateralna fuzija
 • Prednja lumbalna interkorporalna fuzija (ALIF)
 • Transforaminalna lumbalna interkorporalna fuzija (TLIF)
 • Ugradnja proteze diska

Hirurgija diskus hernije

 • Transforaminalna lumbalna interkorporalna fuzija (TLIF)
 • Prednja lumbalna interkorporalna fuzija (ALIF)
 • Ugradnja proteze diska
 • Foraminoplastika
 • Prednja cervikalna discektomija
 • Lumbalna mikrodiscektomija / dekompresija
 • Okcipitocervikalna fuzija kod reumatoidnog artritisa
 • Hirurško lečenje skolioze

Spinalni centar USLUGE

AVALA 2024 © sva prava zadržana