Cenovnik

pretraga cenovnika opsta bolnica avala

Pregled lekara specijaliste

7,000

RSD

Kontrolni pregled lekara specijaliste

5,000

RSD

Pregled lekara subspecijaliste

8,000

RSD

Kontrolni pregled lekara subspecijaliste

6,000

RSD

Pregled profesora medicine

12,000

RSD

Kontrolni pregled profesore medicine

9,000

RSD

Pregled specijaliste kardiologije sa EKG po indikaciji

8,000

RSD

Kontrolni pregled specijaliste kardiologije sa EKG po indikaciji

6,000

RSD

UZ srca sa kolordoplerom

6,600

RSD

24-satni holter krvnog pritiska

7,800

RSD

24-satni holter EKG-a

8,800

RSD

Spirometrija

2,000

RSD

Bronhoskopija

55,000

RSD

Gastroskopija (lokalna anestezija)

16,000

RSD

Gastroskopija (analgosedacija)

22,000

RSD

Gastroskopija sa rektoskopijom (analgosedacija)

36,000

RSD

Gastroskopija i kolonoskopija (analgosedacija)

40,000

RSD

Gastroskopija i kolonoskopija sa polipektomijom (analgosedacija)

45,000

RSD

Upotreba klipsa u sklopu polipektomije kom.

2,000

RSD

Kratka kolonoskopija (analgosedacija)

15,000

RSD

Kolonoskopija

24,000

RSD

Kolonoskopija (analgosedacija)

30,000

RSD

Kolonoskopija sa polipektomijom (analgosedacija)

35,000

RSD

Endoskopski ultrazvuk (analgosedacija)

168,000

RSD

Endoskopski ultrazvuk sa biopsijom pankreasa (analgosedacija)

210,000

RSD

Endoskopska Retrogradna Holengiopankreatografija ERCP

300,000

RSD

Gastroskopija (lokalna anestezija) – Prof. Dr Dino Tarabar

18,000

RSD

Gastroskopija (analgosedacija) – Prof. Dr Dino Tarabar

28,000

RSD

Gastroskopija i kolonoskopija (analgosedacija) – Prof. Dr Dino Tarabar

46,000

RSD

Gastroskopija i kolonoskopija sa polipektomijom (analgosedacija) – Prof. Dr Dino Tarabar

51,000

RSD

Kolonoskopija – Prof. Dr Dino Tarabar

27,000

RSD

Kolonoskopija (analgosedacija) – Prof. Dr Dino Tarabar

39,000

RSD

Kolonoskopija sa polipektomijom (analgosedacija) – Prof. Dr Dino Tarabar

44,000

RSD

Kratka kolonoskopija (analgosedacija) – Prof. Dr Dino Tarabar

19,500

RSD

Specijalistički pregled pedijatra

7,000

RSD

Subspecijalistički pregled pedijatra

8,000

RSD

Pregled profesora medicine

12,000

RSD

Kontrolni specijalistički pregled pedijatra

5,000

RSD

Kontrolni subspecijalistički pregled pedijatra

6,000

RSD

Kontrolni pregled profesora medicine

9,000

RSD

Fetalna ehokardiografija – Prof.Dr Ida Jovanović

14,000

RSD

Kontrastna ehokardiografija – Prof. dr Ida Jovanović

15,000

RSD

Sinkopalni test

15,000

RSD

Kardiološki pregled sa EKG-om i UZ srca – Prof.dr Ida Jovanović

16,000

RSD

Aspiracija disajnih puteva kod dece

1,500

RSD

Ispiranje uha u nastavku pregleda

1,500

RSD

Obrada pupčane regije

3,000

RSD

Vađenje krpelja

5,900

RSD

Frenulotomija jezika

7,000

RSD

Skrining sluha kod dece

3,000

RSD

Adhezioliza prepucijuma – lokalna anestezija

7,000

RSD

Inhalaciona terapija

1,400

RSD

Infuziona terapija (terapija tečnostima)

5,000

RSD

Intravenska polivitaminska terapija

12,000

RSD

Intravenska terapija – detoks

12,000

RSD

Intravenska terapija – immunobooster

16,000

RSD

Inhalaciona terapija

2,000

RSD

Previjanje – manja regija

2,000

RSD

Previjanje – veća regija

4,000

RSD

Previjanje u analgosedaciji

20,000

RSD

Obrada opekotina

6,000

RSD

Previjanje i tretman rane – argon plazma

9,900

RSD

Ušivanje rane

12,000

RSD

Klizma

4,000

RSD

Abdominalna punkcija (paracenteza)

12,000

RSD

Punkcija ascita

12,000

RSD

Pleuralna punkcija

16,000

RSD

Sternalna punkcija bez citološkog pregleda kostne srži

32,000

RSD

Transmularna (sukciona) biopsija rektuma

82,000

RSD

Incizija apcesa

15,000

RSD

Ekscizija dermoidne ciste

75,000

RSD

Hirurško odstranjivanje manje potkožne mekotkivne promene

30,000

RSD

Hirurško odstranjivanje srednje potkožne mekotkivne promene

42,000

RSD

Hirurško odstranjivanje veće potkožne mekotkivne promene

54,000

RSD

Ekscizija mladeža – lokalna anestezija (bez HP)

22,000

RSD

Fissura ani

130,000

RSD

Sinus pilonidalis

130,000

RSD

Fistula ani

150,000

RSD

Hemoroidektomija Morgan – Milligan

160,000

RSD

Splenektomija

220,000

RSD

Splenektomija – laparoskopska

250,000

RSD

Fundokplastika laparoskopskim pristupom (GERD)

280,000

RSD

Ezofagokardiomiotomija laparoskopskim pristupom – lečenje ahalazije kardije

300,000

RSD

Distalna pankreatektomija

Kontaktirajte nas

RSD

Pankreatoduodenalna rezekcija (Whipple procedura)

Kontaktirajte nas

RSD

Enterostomija

250,000

RSD

Ingvinalna neurektomija

250,000

RSD

Kolostomije

300,000

RSD

Dijagnostička laparoskopija

150,000

RSD

Hernia ingvinalna

150,000

RSD

Hernia femoralna

160,000

RSD

Hernia umbilikalna

180,000

RSD

Hernia ventralna

200,000

RSD

Holecistektomija

210,000

RSD

Akutna holecistektomija – hitna

230,000

RSD

Holecistektomija – laparoskopska

250,000

RSD

Holecistektomija, holedoholitotomija, Tdrainage

310,000

RSD

Apendektomija laparoskopska – hitna

230,000

RSD

Akutni abdomen – eksploracija, hitna

330,000

RSD

Zatvaranje kolostome bipolarne

Kontaktirajte nas

RSD

Laparoskopska sleeve resekcija želudca 

Kontaktirajte nas

RSD

Resekcija kolona laparoskopska

Kontaktirajte nas

RSD

Resekcija kolona laparotomska

Kontaktirajte nas

RSD

Resekcija prostih cista jetre laparoskopska

Kontaktirajte nas

RSD

Resekcija tankog creva sa anastomozom

Kontaktirajte nas

RSD

Zatvaranje terminalne kolostome sa rekonstrukcijom

Kontaktirajte nas

RSD

Parcijalna gastrektomija

750,000

RSD

Totalna gastrektomija

850,000

RSD

Resekcija 1 segmenta jetre laparoskopskim pristupom

650,000

RSD

Resekcija 2 ili više segmenata jetre laparoskopskim pristupom

800,000

RSD

Hemihepatektomija

950,000

RSD

Hemihepatektomija laparoskopskim pristupom

1,200,000

RSD

Laparaskopska dissekcija peritonealnih adhezija

200,000

RSD

Laparoskopska rezekcija Mekelovog divertikula

220,000

RSD

Pankreatocistoenterostomija

300,000

RSD

Gastroenteroanastomoza

250,000

RSD

Hepatikoejunostomija

350,000

RSD

Laparoskopsko uklanjanje diastaze rectus abdominis mišica

250,000

RSD

Totalna ekstraperitonealna popravka (TEP) postoperativne ventralne kile

200,000

RSD

Pregled grudnog hirurga

8,000

RSD

Kontrolni pregled grudnog hirurga

6,000

RSD

Torakalna drenaža

Kontaktirajte nas

RSD

Ekstirapcija supraklavikularne limfne žlezde

Kontaktirajte nas

RSD

Bolnički dan

32,000

RSD

Bolnički dan – intenzivna nega

40,000

RSD

Epiduralna infiltracija – Dr Krajnović

39,000

RSD

Fasetna infiltracija – Dr Krajnović

39,000

RSD

Kifoplastika

380,000

RSD

ACDF dve etaže

Kontaktirajte nas

RSD

ACDF jedna etaža

Kontaktirajte nas

RSD

ALIF

Kontaktirajte nas

RSD

Dekompresija spinalnog kanala 1 etaža – minimalno invazivna (MAPD)

Kontaktirajte nas

RSD

Dekompresija spinalnog kanala 2 etaže – minimalno invazivna (MAPD)

Kontaktirajte nas

RSD

Fiksacija šipke

Kontaktirajte nas

RSD

Nukleotomija 1 etaža – minimalno invazivna (MAPN)

Kontaktirajte nas

RSD

Nukleotomija 2 etaže – minimalno invazivna (MAPN)

Kontaktirajte nas

RSD

Operacija hemivertebre

Kontaktirajte nas

RSD

Perkutana stabilizacija

Kontaktirajte nas

RSD

Perkutana vertebroplastika

Kontaktirajte nas

RSD

Proteza vratne kičme

Kontaktirajte nas

RSD

Redekompresija spinalnog kanala

Kontaktirajte nas

RSD

TLIF 1 etaža + redekompresija

Kontaktirajte nas

RSD

TLIF dve etaže

Kontaktirajte nas

RSD

TLIF i dekompresija – 1 nivo

Kontaktirajte nas

RSD

TLIF jedna etaža

Kontaktirajte nas

RSD

Spondilodeza TH12 – S1

Kontaktirajte nas

RSD

Bolnički dan

32,000

RSD

Bolnički dan – intenzivna nega

40,000

RSD

Biopsija ilijačne kosti

180,000

RSD

Biopsija femura

30,000

RSD

Biopsija karlične kosti u lokalnoj anesteziji

34,000

RSD

Biopsija karlične kosti u intravenskoj anesteziji

45,000

RSD

Ukljanjanje tumora sake u lokalnoj anesteziji

45,000

RSD

Ušivanje tetive jednog prsta

100,000

RSD

Operacija karpal tunela u anesteziji

135,000

RSD

Repozicija i fiksacija falangi

150,000

RSD

Tenoliza – redresman

175,000

RSD

Operacija Dipitrenove kontrakture

180,000

RSD

Rekonstrukcija ulnarnog kolateralnog ligamenta

180,000

RSD

Transpozicija tetive

Kontaktirajte nas

RSD

Operacija sveže Ahilove tetive

200,000

RSD

Stabilizacija peronealne tetive

212,000

RSD

Stabilizacija peronealne tetive

212,000

RSD

Operacija Ahilove tetive

234,000

RSD

Rekonstrukcija skafolunatnog ligamenta

240,000

RSD

Fiksacija kosti zgloba

250,000

RSD

Osteosinteza skafoida šake

250,000

RSD

Operacija luksacije akromioklavikularnog zgloba

260,000

RSD

Operativno lečenje hallux valgusa

260,000

RSD

Ostesinteza preloma ključne kosti

260,000

RSD

Stabilizacija ramena (Blankart)

260,000

RSD

Otvorena repozicija i stabilizacija ramena

320,000

RSD

Rekonstrukcija ligamenta patele

320,000

RSD

Operacija pseudoartroze skafoida sa osteoplastikom

330,000

RSD

Osteosinteza frakture fibule

350,000

RSD

Rekonstrukcija tetive kvadricepsa

350,000

RSD

Abrevacija radijusa i osteoplastika lunatuma vaskularnim koštanim graftom

360,000

RSD

Ostesinteza radijusa

360,000

RSD

Ligamentoplastika

380,000

RSD

Osteosinteza preloma butne kosti

380,000

RSD

Repozicija luksacije i preloma ručnog zgloba sa fiksacijom

413,000

RSD

Osteosinteza bimaleolarne I trimaleolarne frakture skočnog zgloba

450,000

RSD

Artroskopija ramena, lakta ili skočnog zgloba

260,000

RSD

Artroskopija kolena + šav meniskusa – dr Boris Poberaj

295,000

RSD

Artroskopska stabilizacija GH zgloba – dr Boris Poberaj

Kontaktirajte nas

RSD

Otvorena stabilizacija GH zgloba po latarjetu – dr Boris Poberaj

Kontaktirajte nas

RSD

Artroskopija kolena (meniscus ili debridman)

200,000

RSD

Artroskopska operacija kolena sa rekonstrukciom

350,000

RSD

Endoproteza kolena

Kontaktirajte nas

RSD

Reparacija ligamenata kolena i rekonstrukcija ekstenzornog aparata kolena

Kontaktirajte nas

RSD

Artroskopska operacija kolena,debridman i rekonstrukcija LCA i LCL sa graftom

Kontaktirajte nas

RSD

Eksplantacija proteze kuka sa postavljanjem cementnog spacera

Kontaktirajte nas

RSD

Parcijalna proteza kuka

Kontaktirajte nas

RSD

Totalna proteza kuka

Kontaktirajte nas

RSD

Ekstirpacija tumora i spongioza

Kontaktirajte nas

RSD

Debridman i plastika defekta lokalnim režnjem

Kontaktirajte nas

RSD

Operacija deformiteta lizarov metodom – prva operacija

Kontaktirajte nas

RSD

Aplikacija vratne ortoze

6,000

RSD

Pregled specijaliste ortopedske hirurgije sa gipsiranjem

12,000

RSD

Intraartikularna aplikacija – hijaluron

18,000

RSD

Intraartikularna aplikacija leka – hijaluron

18,000

RSD

Uklanjanje osteosintetskog materijala

150,000

RSD

Incizija, debridman, protočna drenaža

65,000

RSD

Operacija karpal tunela u lokalnoj anesteziji 

80,000

RSD

Uklanjanje osteosintetskog materijala u lokalnoj anesteziji

94,000

RSD

Neuromonitoring

120,000

RSD

Istmus repair sa resekcijom sinovijalne ciste

Kontaktirajte nas

RSD

Bolnički dan

32,000

RSD

Bolnički dan – intenzivna nega

40,000

RSD

Ginekološki pregled, kolposkopija i ultrazvuk

12,000

RSD

Papa test

1,300

RSD

Papa test – Thin Prep

3,000

RSD

Citogenetika abortnog materijala

15,000

RSD

Ginekološki ultrazvuk

6,000

RSD

Kolposkopija

7,000

RSD

Aplikacija leka – vaginalna

1,000

RSD

Aplikacija nehormonske spirale

12,500

RSD

Aplikacija hormonske spirale

21,000

RSD

Uklanjanje spirale

6,000

RSD

Biopsija grlića materice – lokalna anestezija

20,000

RSD

Biopsija vagine – lokalna anestezija

20,000

RSD

Biopsija grlića materice – analgosedacija

26,000

RSD

Biopsija horiona u blizanačkoj trudnoći – II beba

38,000

RSD

Biopsija horiona – CVS

43,000

RSD

Biopsija horiona PCR + pun kariotip

51,000

RSD

Uzimanje uzoraka (CVS, AC, KORDOCENTEZA)

20,000

RSD

Amniocenteza u blizanačkoj trudnoći – II beba

35,000

RSD

Amniocenteza – AC

45,000

RSD

Amniocinteza PCR

45,000

RSD

Kordocenteza – CC

68,000

RSD

Amniocenteza PCR + pun kariotip

55,000

RSD

HSG – analgosedacija

45,000

RSD

Skidanje serklaža – lokalna anestezija

12,000

RSD

Dilatacija grlića materice

19,000

RSD

Uklanjanje kondiloma – manja regija

24,000

RSD

Incizija Bartolinijeve žlezde – lokalna anestezija

25,000

RSD

Laserski tretman

25,000

RSD

Uklanjanje kondiloma – veća regija

36,000

RSD

Uklanjanje kondiloma – veća regija, analgosedacija

42,000

RSD

Intraovarijalna aplikacija leka

20,000

RSD

Himenektomija – lokalna anestezija

28,000

RSD

Incizija Bartolinijeve žlezde – analgosedacija

31,000

RSD

Polipektomija, ginekološka – lokalna anestezija

32,000

RSD

Himenektomija – analgosedacija

34,000

RSD

Punkcija ginekološke ciste

35,000

RSD

Polipektomija, ginekološka – analgosedacija

38,000

RSD

Serklaž – analgosedacija

41,000

RSD

Instrumentalna revizija

45,000

RSD

Eksplorativna kiretaža – analgosedacija

55,000

RSD

LOOP ekcizija – analgosedacija

55,000

RSD

LOOP ekcizija u opštoj anesteziji

65,000

RSD

Konizacija grlića materice – analgosedacija

78,000

RSD

Histeroskopija operativna (polip, septum)

80,000

RSD

Histeroskopska miomektomija

110,000

RSD

Histeroskopija – dijagnostička

60,000

RSD

Histeroskopija i laparoskopija operativna – Dr Luka Anđelić

280,000

RSD

Vaginoplastika

150,000

RSD

Laparoskopija – operativna, ginekološka

190,000

RSD

Laparoskopija operativna – Dr Luka Anđelić

240,000

RSD

Laparoskopska miomektomija – Dr Luka Anđelić

320,000

RSD

Laparoskopska operacija endometrioze – Dr Luka Anđelić

320,000

RSD

Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom

330,000

RSD

Laparotomija – operativna

Kontaktirajte nas

RSD

Rekonstrukcija uterusa – Laparotomija

360,000

RSD

Vaginalna histerektomija sa plastikom – Dr Milan Milenković

360,000

RSD

Konzilijum za fetalne bolesti

50,000

RSD

Bolnički dan

32,000

RSD

Bolnički dan – intenzivna nega

40,000

RSD

Kontrolni pregled nakon VTO postupka

RSD

Folikulometrija

6,000

RSD

Konsultacija sa ginekologom u vezi lečenja infertiliteta

8,000

RSD

Prva konsultacija sa UZ pregledom u vezi lečenja infertiliteta

12,000

RSD

IUI (inseminacija) sa obradom sperme

65,000

RSD

FET- embriotransfer odmrznutih embriona

85,000

RSD

VTO postupak sa zamrznutim jajnim ćelijama

200,000

RSD

VTO Stimulisani postupak bez embriotransfera

270,000

RSD

VTO Stimulisani postupak sa embriotransferom

300,000

RSD

Priprema dokumentacije darovanog materijala

12,000

RSD

Komisijski pregled za BMPO sa doniranim reproduktivnim ćelijama

20,000

RSD

Spermokultura

700

RSD

MAR Test

3,000

RSD

Spermogram

7,000

RSD

Analiza DNK fragmentacije spermatozoida

18,000

RSD

Microfluidics selekcija spermatozoida

30,000

RSD

Magnetna selekcija spermatozoida

40,000

RSD

ZYMOT

40,000

RSD

Zamrzavanje spermatozoida – 1 dodatna slamica

6,000

RSD

Odmrzavanje jajnih ćelija – svaka dodatna slamica

15,000

RSD

Zamrzavanje embriona – 1 dodatna slamica

15,000

RSD

Zamrzavanje jajnih ćelija – dodatna 1 slamica (2 godine čuvanja)

15,000

RSD

Odmrzavanje spermatozoida

20,000

RSD

Čuvanje embriona po godini

25,000

RSD

Čuvanje jajnih ćelija po godini

25,000

RSD

Čuvanje spermatozoida po godini

25,000

RSD

Čuvanje tkiva jajnika po godini

25,000

RSD

Čuvanje tkiva testisa po godini

25,000

RSD

Odmrzavanje tkiva jajnika

30,000

RSD

Odmrzavanje tkiva testisa

30,000

RSD

Zamrzavanje spermatozoida (usluga zamrzavanja i obavezan spermogram)

33,000

RSD

Odmrzavanje jajnih ćelija – usluga odmrzavanja i 1 slamica

40,000

RSD

Zamrzavanje embriona (usluga zamrzavanja)

40,000

RSD

Zamrzavanje jajnih ćelija u medicinske svrhe

70,000

RSD

Zamrzavanje tkiva jajnika (usluga zamrzavanja)

120,000

RSD

Zamrzavanje tkiva testisa (usluga zamrzavanja tkiva)

120,000

RSD

Aplikacija Decapeptyl 0.1mg/ml

650

RSD

Aplikacija Diphereline 0.1mg

650

RSD

Aplikacija Fostimon 75iu

1,800

RSD

Aplikacija Menopur 75iu

2,200

RSD

Aplikacija Meriofert 75iu

2,200

RSD

Aplikacija Bemfola 75iu

2,500

RSD

Aplikacija Gonal f amp 75iu

2,800

RSD

Aplikacija Brevactide 1500iu

3,000

RSD

Aplikacija Luveris 75iu

3,500

RSD

Aplikacija Ovitrelle

3,500

RSD

Aplikacija Brevactide 3000iu

4,500

RSD

Aplikacija Cetrotide 0.25mg

4,700

RSD

Aplikacija Orgalutran 0.25mg

4,700

RSD

Aplikacija Bemfola 150iu

5,000

RSD

Aplikacija Brevactide 4500iu

6,000

RSD

Aplikacija Bemfola 225iu

7,500

RSD

Aplikacija Brevactide 5000iu

9,000

RSD

Aplikacija Pergoveris amp. (150+75)iu

9,200

RSD

Aplikacija Bemfola 300iu

10,000

RSD

Aplikacija Gonal f pen 300iu

12,200

RSD

Aplikacija Monafer 500mg

16,500

RSD

Aplikacija Gonal f pen 450iu

16,700

RSD

Aplikacija Pergoveris pen 300iu

18,700

RSD

Aplikacija Menopur 600iu

20,000

RSD

Aplikacija Pergoveris pen 450iu

28,000

RSD

Aplikacija Gonal f pen 900iu

33,000

RSD

Aplikacija Pergoveris pen 900iu

56,000

RSD

PICSI 2-5 oocita

35,000

RSD

PESA

60,000

RSD

PICSI više od 5 oocita

60,000

RSD

TESA Aspiraciona biopsija testisa

80,000

RSD

TESE Hirurška/punkciona biopsija testisa

120,000

RSD

Mikro TESE – Dr Veljko Pantović

200,000

RSD

Analiza mikrobiote

18,000

RSD

Imunologija IVF

18,000

RSD

Aktivacija jajnih ćelija za sve jajne ćelije / Ca ionophore

20,000

RSD

HyCoSy sa fiziološkim rastvorom

32,000

RSD

HyCoSy sa kontrastom

50,000

RSD

HyCoSy sa inseminacijom

75,000

RSD

Endometrial scratching /pipelle

40,000

RSD

Endometrial scratching /ultrazvučno vođena inicijacija endometrijuma

40,000

RSD

IVM – In Vitro Maturacija oocita iz folikula

165,000

RSD

Fetalna ehokardiografija

8,000

RSD

Ekspertski ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokardiografijom – Prim. mr sci. med dr Nemanja Stojanović

16,000

RSD

4D ultrazvučni pregled – Prim. mr sci. med dr Nemanja Stojanović

16,000

RSD

Ekspertski ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokadiografijom – Prof. dr Jelena Dukanac

13,000

RSD

CTG

4,000

RSD

ACTIM PARTUS test na prevremeni porođaj

5,000

RSD

ACTIM PROM test na rupturu membrane plodova voda

5,000

RSD

Klasičan porođaj prirodnim putem

320,000

RSD

Klasičan porođaj prirodnim putem – blizanci

340,000

RSD

Paket vođenja trudnoće od 36. nedelje sa prirodnim porođajem

330,000

RSD

Carski rez (sectio caesarea)

360,000

RSD

Carski rez blizanci (sectio caesarea – gemelli)

400,000

RSD

Paket vođenja trudnoće od 36. nedelje sa carskim rezom

370,000

RSD

Bolnički dan za porodilju sa negom bebe

32,000

RSD

Onkološki pregled

9,000

RSD

Kontrolni onkološki pregled

7,000

RSD

Intravenska specifična onkološka terapija kratka 3h;

16,000

RSD

Intravenska infuziona specifična onkološka terapija složena

25,000

RSD

Sanitetski prevoz – zona A

9,000

RSD

Sanitetski prevoz – zona B

13,000

RSD

Magnetna rezonanca glave (endokranijuma)

15,500

RSD

Magnetna rezonanca endokranijuma kod dece

15,500

RSD

Magnetna rezonanca orbita

15,500

RSD

Magnetna rezonanca paranazalnih šupljina

15,500

RSD

Magnetna rezonanca temporalne kosti

15,500

RSD

Magnetna rezonanca temporomandibularnog zgloba

15,500

RSD

Magnetna rezonanca endokranijuma sa orbitama

24,000

RSD

Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta

24,500

RSD

Magnetna rezonanca endokranijuma sa venografijom venskih sinusa glave bez kontrasta

24,500

RSD

Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom i venografijom bez kontrasta

36,000

RSD

Magnetna rezonanca venografija vrata bez kontrasta

15,500

RSD

Magnetna rezonanca meka tkiva vrata/meka tkiva po regiji

15,500

RSD

Magnetna rezonanca angiografija vrata

15,500

RSD

Magnetna rezonanca vrata sa angiografijom

21,500

RSD

MR Endokranijuma + angiografija glave i vrata bez kontrasta

33,500

RSD

MR Endokranijuma + angiografija glave i vrata + cervikalne kičme bez kontrasta

47,000

RSD

Magnetna rezonanca cervikalne kičme

15,500

RSD

Magnetna rezonanca cervikalne kičme i pleksusa brahijalisa

20,000

RSD

Magnetna rezonanca torakalne kičme

15,500

RSD

Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme

15,500

RSD

Magnetna rezonanca cele kičme

40,000

RSD

Magnetna rezonanca dojki

20,000

RSD

Magnetna rezonanca grudnog koša

15,500

RSD

Magnetna rezonanca abdomena bez kontrasta

15,500

RSD

Holangiopankreatografija magnetnom rezonancom MRCP

9,500

RSD

Magnetna rezonanca abdomena i MRCP

25,500

RSD

Magnetna rezonanca abdomena i male karlice bez kontrasta

26,000

RSD

Magnetna rezonanca kolonografija

34,000

RSD

Magnetna rezonanca enterografija

30,000

RSD

Magnetna rezonanca fetusa

20,000

RSD

Magnetna rezonanca urografija

15,500

RSD

Magnetna rezonanca ramena

15,500

RSD

Magnetna rezonanca lakta

15,500

RSD

Magnetna rezonanca nadlaktice/podlaktice

15,500

RSD

Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta

15,500

RSD

Magnetna rezonanca ručnog zgloba

15,500

RSD

Magnetna rezonanca šake

15,500

RSD

Magnetna rezonanca male karlice

15,500

RSD

Magnetna rezonanca sakroilijačnih zglobova

15,500

RSD

Magnetna rezonanca kukova

15,500

RSD

Magnetna rezonanca kolena

15,500

RSD

Magnetna rezonanca natkolenice/potkolenice

15,500

RSD

Magnetna rezonanca skočnog zgloba

15,500

RSD

Magnetna rezonanca stopala

15,500

RSD

Magnetna rezonanca celog tela (glava, meka tkiva vrata, cela kičma, abdomen, karlica i jedan zglob)

60,000

RSD

Analgosedacija prilikom izvođenja MRI

12,000

RSD

Opšta anestezija prilikom izvođenja MRI

20,000

RSD

MRI – kontrast

6,000

RSD

MRI – kontrast PRIMOVIST

25,000

RSD

MSCT glave (endokranijuma) bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT vrata bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT niskodozni sken grudnog koša (screening)

8,000

RSD

MSCT grudnog koša bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT male karlice bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT abdomena i male karlice bez kontrasta

22,000

RSD

MSCT glave i vrata bez kontrasta

22,000

RSD

MSCT glave i grudnog koša bez kontrasta

22,000

RSD

MSCT vrata i grudnog koša bez kontrasta

22,000

RSD

MSCT grudnog koša i abdomena bez kontrasta

22,000

RSD

MSCT grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta

34,000

RSD

MSCT vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta

44,000

RSD

MSCT glave, vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta

55,000

RSD

MSCT orbite bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT temporalne kosti bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT temporomandibularnih zglobova bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT kostiju lica i sinusa bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT vratne kičme bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT torakalne kičme bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT lumbalne kičme bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT kičme (dva segmenta) bez kontrasta

21,000

RSD

MSCT kompletne kičme (tri segmenta) bez kontrasta

34,000

RSD

MSCT šaka ili stopala bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT zgloba /ručnog ili skočnog bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT lakta bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT kolena ili ramena bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT kukova ili karlice bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT nadlaktice bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT potkolenica bez kontrasta

12,000

RSD

MSCT angiografija glave

16,500

RSD

MSCT angiografija vrata

16,500

RSD

MSCT angiografija glave i vrata

24,000

RSD

MSCT angiografija grudnog koša

16,500

RSD

MSCT pulmoangiografija

16,500

RSD

MSCT pulmoangiografija + CT grudnog koša

26,000

RSD

MSCT aortografija (torakalna + abdominalna aorta)

21,000

RSD

MSCT angiografija abdomena

17,500

RSD

MSCT angiografija male karlice

16,500

RSD

MSCT angiografija donjih ekstremiteta

16,500

RSD

MSCT angiografija abdomena i male karlice

24,000

RSD

MSCT angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice

26,000

RSD

MSCT angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta

26,000

RSD

MSCT angiografija sa flebografijom

30,000

RSD

MSCT angiografija 2 segmenta

24,000

RSD

MSCT angiografija 3 segmenta

30,000

RSD

MSCT angiografija 4 segmenta

36,000

RSD

MSCT angiografija 5 segmenata

42,000

RSD

MSCT urotrakta

18,000

RSD

MSCT urografija

25,000

RSD

MSCT enterografija

30,000

RSD

MSCT bronhoskopija

26,000

RSD

MSCT kolonoskopija

34,000

RSD

MSCT – kontrast

3,000

RSD

MSCT – opis donetog snimka (po regiji)

10,000

RSD

MSCT – štampa snimka

1,000

RSD

RTG pluća i srca

4,200

RSD

RTG pluća sa profilom

5,500

RSD

RTG hemitoraksa

4,200

RSD

RTG abdomena/karlice

4,200

RSD

Procena koštane zrelosti

4,200

RSD

RTG šake

4,200

RSD

RTG ručog zgloba

4,000

RSD

RTG nadlaktice/podlaktice

4,000

RSD

RTG lakta

4,000

RSD

RTG ramena

4,000

RSD

RTG obe šake/oba ručna zgloba/obe potkolenice/obe podlaktice

6,000

RSD

RTG glave

4,200

RSD

RTG temporomandibularnog zgloba

4,200

RSD

RTG Sella Turcica

4,200

RSD

RTG nosne kosti

4,200

RSD

RTG sinusa

4,000

RSD

RTG mastoida

3,000

RSD

RTG atlantookcipitalnog zgloba

4,200

RSD

RTG cervikalnog dela kičme

4,200

RSD

RTG torakalnog dela kičme

4,200

RSD

RTG lumbalnog dela kičme

4,200

RSD

RTG kičmenog stuba

11,500

RSD

RTG sakroilijačnih zglobova

4,200

RSD

RTG sakrokokcigealne regije

4,200

RSD

RTG trtične kosti

4,200

RSD

RTG kukova

4,200

RSD

RTG kolena (jednog)

4,000

RSD

RTG aksijalni snimak kolena

4,200

RSD

RTG oba kolena u oba pravca

5,500

RSD

RTG kolena – 3 projkecije

6,000

RSD

RTG natkolenice/potkolenice

4,200

RSD

RTG skočnog zgloba

4,000

RSD

RTG petne kosti

3,000

RSD

RTG stopala (jednog)

4,200

RSD

RTG oba stopala u oba pravca

6,000

RSD

Funkcionalni RTG pregled – 2 projekcije

5,500

RSD

Funkcionalni RTG pregled – 4 projekcije

8,000

RSD

RTG onkološki komplet od 11 snimaka

14,000

RSD

RTG Uretrocistografija sa kontrastom

16,500

RSD

Pasaža gastroduodenuma sa kontrastom

18,000

RSD

Štampanje RTG snimka

700

RSD

Štampanje snimka

1,000

RSD

Ultrazvuk glave (CNS) kod dece

6,000

RSD

Transkranijalni doppler (TCD)

6,800

RSD

Ultrazvuk glave, kukova i urotrakta kod dece

10,000

RSD

TCD + Doppler krvnih sudova vrata

11,200

RSD

Ultazvuk štitaste žlezde/vrata

6,000

RSD

Doppler krvnih sudova vrata

7,000

RSD

UZ srca sa Color Dopplerom

6,600

RSD

Ultrazvuk dojki

6,000

RSD

Core biopsija dojke pod kontrolom ultrazvuka

23,900

RSD

Ultrazvuk abdomena

6,000

RSD

Doppler abdominalne aorte

7,000

RSD

Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om venae portae

7,000

RSD

Ultrazvuk abdomena i male karlice

8,000

RSD

Ultrazvuk abdomena i skrotuma (testisa)

8,000

RSD

Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om renalnih arterija

8,000

RSD

Ultrazvuk abdomena, karlice i skrotuma (testisa)

9,000

RSD

Ultrazvuk testisa sa dopplerom testikularnih vena

8,000

RSD

Ultrazvuk mekih tkiva/mišića

6,000

RSD

Ultrazvučni pregled prostate

6,000

RSD

Ultrazvuk kukova kod dece

6,000

RSD

Ultrazvuk skrotuma (testisa)

6,000

RSD

Ultrazvuk Ahilove tetive

6,000

RSD

Ultrazvuk zgloba

6,000

RSD

Doppler krvnih sudova obe noge

7,000

RSD

Doppler krvnih sudova obe ruke

7,000

RSD

Dodatna dijagnostika po regiji

12,000

RSD

Doppler paket (karotide, ruke, noge)

15,000

RSD

Core biopsija dojke (bez PH analiza)

23,900

RSD

Dodatno punktiranje pri cor biopsiji dojke

3,000

RSD

Aplikacija titanijumskog markera pri biopsiji dojke

12,000

RSD

Vađenje krvi

280

RSD

CRP

575

RSD

HbA1c

1,320

RSD

Glukoza

180

RSD

Holesterol

180

RSD

HDL- holesterol

180

RSD

LDL-holesterol

180

RSD

Trigliceridi

180

RSD

Kreatinin

180

RSD

Urea

180

RSD

Ukupni proteini

180

RSD

Albumin

180

RSD

Bilirubin – indirektni

180

RSD

Bilirubin direktni

180

RSD

Mokraćna kiselina

180

RSD

Gvožđe

180

RSD

TIBC

180

RSD

UIBC

180

RSD

Feritin

1,205

RSD

Saturacija transferina

1,320

RSD

Transferin

920

RSD

Bakar

985

RSD

Litijum

985

RSD

Cink

1,090

RSD

Bikarbonati

180

RSD

Hloridi

180

RSD

Kalcijum ukupni

180

RSD

Kalijum

180

RSD

Magnezijum

180

RSD

Natrijum

180

RSD

Neorganski fosfor

180

RSD

Kalcijum jonizovani

490

RSD

Alkalna fosfataza (ALP)

180

RSD

ALT

180

RSD

AST

180

RSD

Gama GT

180

RSD

Kisela fosfataza (ACP)

180

RSD

LDH

180

RSD

Kisela fosfataza prostatična (prostatična ACP)

490

RSD

Holinesteraza

550

RSD

Pankreasna amilaza

595

RSD

Lipaza

605

RSD

Alfa amilaza ukupna

665

RSD

CK

690

RSD

CK-MB

690

RSD

Troponin I

1,955

RSD

Troponin T

1,955

RSD

BNP

3,965

RSD

NT-Pro BNP

4,025

RSD

Superoksid dismutaza

1,150

RSD

Amonijak

1,610

RSD

Žučne kiseline

1,840

RSD

Gasne analize

2,530

RSD

Homocistein

2,645

RSD

Selen

3,450

RSD

Glutation

5,400

RSD

Prokalcitonin

3,275

RSD

OGTT sa 75,100 g glukoze

3,335

RSD

Fosfat iz porcije urina

400

RSD

Kalcijum iz porcije urina

400

RSD

Kalcijum u 24h urinu

460

RSD

Fosfat u 24h urinu

515

RSD

Pregled urina

380

RSD

Proteini iz porcije urina

575

RSD

Urea iz porcije urina

575

RSD

Kreatini iz porcije urina

630

RSD

Odnos protein/kreatinin

665

RSD

Klirens kreatinina

745

RSD

Mokraćna kiselina iz porcije urina

745

RSD

Mokraćna kiselina u 24h urinu

805

RSD

Klirens uree

860

RSD

Proteini u 24h urinu

860

RSD

Osmolalitet urina

975

RSD

Albumin iz porcije urina

1,090

RSD

Albumin u 24h urinu

1,090

RSD

Bence Jones proteini

1,265

RSD

Adrenalin (HPLC)

3,910

RSD

Dopamin (HPLC)

3,910

RSD

Noradrenalin (HPLC)

3,910

RSD

Kateholamini (HPLC)

4,830

RSD

Serotonin (HPLC)

5,520

RSD

Porfirin (HPLC)

5,865

RSD

5 HIAA,HVA,VMA (HPLC)

5,980

RSD

Metanefrin (HPLC)

5,980

RSD

TSH

920

RSD

FT3

920

RSD

FT4

920

RSD

T3

920

RSD

T4

920

RSD

FSH

1,035

RSD

LH

1,035

RSD

Estradiol

1,036

RSD

Progesteron

1,035

RSD

Prolaktin

1,035

RSD

Testosteron

1,035

RSD

Beta HCG

1,265

RSD

Insulinska At

1,725

RSD

Insulin

1,495

RSD

Kortizol

1,265

RSD

ACTH

1,380

RSD

Anti-TPO

1,725

RSD

Anti-TG

1,380

RSD

DHEA-S

1,380

RSD

Hormon rasta (HGH)

1,380

RSD

PTH

1,380

RSD

SHBG

1,380

RSD

Slobodni testosteron (free testosteron)

1,380

RSD

Tireoglobulin

1,380

RSD

Aldosteron

1,725

RSD

17-OH progesteron

1,840

RSD

Androstendion

1,840

RSD

Inhibin B

2,185

RSD

Kalcitonin

2,185

RSD

TSH receptorska antitela (TRAB)

2,415

RSD

Renin

2,530

RSD

Anti-Mullerian hormon

2,645

RSD

DHEA

2,760

RSD

Dihidrotestosteron

2,875

RSD

ADH (vazopresin)

4,600

RSD

Serotonin

5,635

RSD

Eritropoetin

2,415

RSD

CEA

1,265

RSD

fPSA

1,320

RSD

PSA

1,320

RSD

AFP

1,265

RSD

NSE

1,610

RSD

CA 125

2,185

RSD

CA 15-3

2,185

RSD

CA 19-9

2,185

RSD

CA 72-4

2,185

RSD

CYFRA 21-1

2,185

RSD

HE4

3,045

RSD

Krvna slika sa leukocitarnom formulom

550

RSD

Retikulociti

320

RSD

Sedimentacija eritrocita

410

RSD

Krvna grupa i Rh faktor

2,185

RSD

Coombs-ov test

1,725

RSD

Screeing Antitela

1,840

RSD

aPTT

490

RSD

Protrombinsko vreme

490

RSD

Fibrinogen

490

RSD

Trombinsko vreme

490

RSD

Heparin-anti Xa-aktivnost

2,185

RSD

D-Dimer

2,460

RSD

Antitrombin III

2,645

RSD

APCR (rezistencija na aktivisani protein C)

2,875

RSD

Von-Willebrand faktor aktivnost

3,335

RSD

Von-Willebrand faktor antigen

3,335

RSD

Protein C

4,025

RSD

Protein S

4,025

RSD

Urodjene trombofilije

18,400

RSD

Stečene trombofilije

26,450

RSD

Uzimanje brisa

410

RSD

Brzi bris na streptokok grupe A

1,090

RSD

Covid-19 brzi Ag test

1,500

RSD

Urinokultura

575

RSD

Bris nosa – bakteriološki

575

RSD

Bris nosa-mikološki

575

RSD

Bris grla

920

RSD

Bris jezika

920

RSD

Bris koze

920

RSD

Bris oka

920

RSD

Bris rane

920

RSD

Bris uha

920

RSD

Bronhoaspirat

920

RSD

Bris vulve

745

RSD

Direktni preparat na bakterijsku vaginozu

920

RSD

Punktat aerobno bakterioloski/mikoloski

920

RSD

Dermatofiti nativni preparat (strugotina kože)

575

RSD

Dermatofiti kultura (strugotina kože)

1,035

RSD

Bris glansa

1,150

RSD

Bris kavuma uterusa-anaerobni

1,725

RSD

Bris kavuma uterusa- aerobni

1,150

RSD

Bris uretre

750

RSD

Cervikalni bris

690

RSD

Vaginalni bris

1,150

RSD

Hemokultura aerobno

1,265

RSD

Hemokultura anaerobno

1,265

RSD

Mycoplasma pneumoniae IgG

1,610

RSD

Mycoplasma pneumoniae IgM

1,610

RSD

Chlamydia trachomatis – bris cerviksa

1,725

RSD

Chlamydia Trachomatis – bris uretre

1,725

RSD

GBS – Betahemolitički Streptokok grupe B

1,725

RSD

Mycoplasma – bris uretre

1,725

RSD

Mycoplasma hominis – bris cerviksa

1,725

RSD

Punktat anaerobni bakterioloski

1,725

RSD

Ureaplasama – bris uretre

1,725

RSD

Ureaplasma urealyticum – bris cerviksa

1,725

RSD

Mycoplasma i Ureaplasma – bris cerviksa

2,875

RSD

Mycoplasma i Ureaplasma – bris uretre

2,875

RSD

Ureaplasma PCR

4,025

RSD

Mikrobiološka analiza materijala kavuma uterusa

14,720

RSD

Perianalni otisak

515

RSD

Paraziti iz stolice

745

RSD

Koprokultura

975

RSD

Histopatološki materijal

5,100

RSD

Histopatoloski materijal 2 uzorka

9,900

RSD

Histopatoloski materijal 3 uzorka

11,000

RSD

Histopatoloski materijal 4 uzorka

12,000

RSD

Histopatoloski materijal 5 uzorka

14,200

RSD

Histopatoloski materijal 6 uzorka

18,200

RSD

Histopatoloski materijal 7 uzorka

20,800

RSD

Histopatoloski materijal 8 uzorka

21,500

RSD

Histopatoloski materijal 9 uzorka

24,100

RSD

HP materijal kavuma uterusa

5,175

RSD

Imunohistohemijska dijagnostika 1 antitelo

4,600

RSD

Imunohistohemijska dijagnostika 2 antitela

9,200

RSD

Imunohistohemijska dijagnostika 3 antitela

14,375

RSD

Imunohistohemijska dijagnostika 4 antitela

18,400

RSD

Imunohistohemijska dijagnostika 5-10 antitela

24,725

RSD

Imunohistohemijska dijagnostika 10-20 antitela

31,050

RSD

Imunohistohemijska dijagnostika > 20 antitela

39,100

RSD

PH nalaz posteljice

9,200

RSD

HP materijal NK ćelije

14,950

RSD

Papa test konvencionalni

1,300

RSD

Papa test Thin prep

3,000

RSD

TPHA-Treponema Pallidum Antitela

1,150

RSD

VDRL-Syphilis

1,150

RSD

CMV (Citomegalovirus) – IgG

1,495

RSD

CMV (Citomegalovirus) – IgM

1,495

RSD

Helicobacter pylori – IgA

1,495

RSD

Helicobacter pylori – IgG

1,495

RSD

HSV1 (Herpes Simplex 1) – IgG

1,495

RSD

HSV1 (Herpes Simplex 1) – IgM

1,495

RSD

HSV2 (Herpes Simplex 2) – IgG

1,495

RSD

HSV2 (Herpes Simplex 2) -IgM

1,495

RSD

Rubella – IgG

1,495

RSD

Rubella – IgM

1,495

RSD

Toxoplasma – IgG

1,495

RSD

Toxoplasma – IgM

1,495

RSD

Anti Hbs antitela

1,610

RSD

Borrelia Burgdorferi Ig G

1,610

RSD

Borrelia Burgdorferi Ig M

1,610

RSD

Coxsackie – IgG

1,610

RSD

Coxsackie – IgM

1,610

RSD

EBV (Epstein-Barr virus) – IgG

1,610

RSD

EBV (Epstein-Barr virus) – IgM

1,610

RSD

HbS Ag

1,665

RSD

Adenovirus Ig G

1,725

RSD

Adenovirus Ig M

1,725

RSD

HCV ukupna antitela (Hepatitis C)

1,725

RSD

HIV COMBO Ag+At

1,725

RSD

Parvo B19 IgG

1,725

RSD

Parvo B19 IgM

1,725

RSD

Varicela Zoster Ig M

1,725

RSD

Varicela Zoster IgG

1,725

RSD

Covid Ig G At

2,530

RSD

Covid Ig M At

2,645

RSD

TORCH – trudnice

14,950

RSD

Krioglobulini

805

RSD

Waaler Rosse

805

RSD

C3 komplement

920

RSD

C4 komplement

920

RSD

Imunoglobulin A (IgA)

920

RSD

Imunoglobulin G (IgG)

920

RSD

Imunoglobulin E (IgE)

1,265

RSD

Imunoglobulin M (IgM)

920

RSD

ASTO

1,035

RSD

Reuma faktor

1,035

RSD

ANA HEP-2 (antinuklearna At HEP-2)

1,495

RSD

Lupus At

1,495

RSD

ANCA-c (anti PR3)

1,725

RSD

ANCA-p (anti MPO)

1,725

RSD

ANTI ds-DNA At

1,725

RSD

Anti LKM1 Antitela

1,725

RSD

Anti-glijadinska IgA At

1,725

RSD

BETA 2 glikoprotein IgG

1,725

RSD

BETA 2 glikoprotein IgM

1,725

RSD

Anti glatkomišićna antitela (ASMA)

1,780

RSD

Anti-kardiolipinska IgM At (ACA)

1,955

RSD

Anti-transglutaminska IgG At

1,955

RSD

Anti CCP At

2,185

RSD

Anti-fosfolipidna IgG At

2,185

RSD

Anti-fosfolipidna IgM At

2,185

RSD

Anti-kardiolipinska IgG At (ACA)

2,185

RSD

Antispermatozoidna At

2,185

RSD

ANA (antinuklearna At)

2,300

RSD

Anti-glijadinska IgG At

2,415

RSD

Anti-transglutaminska IgA At

2,415

RSD

Interleukin 6

4,025

RSD

ANA (ENA) profil 15 At

5,750

RSD

IgG subklase (1,2,3,4)

5,750

RSD

Inhalacioni panel 20

6,325

RSD

Nutritivni panel 20

6,325

RSD

Inhalacioni panel 30

7,590

RSD

Nutritivni panel 30

7,590

RSD

Inhalacioni panel 50

8,600

RSD

Nutritivni panel 52

8,600

RSD

Kombinovani panel 54

9,400

RSD

Inhalacioni + nutritivni 102

15,000

RSD

Goveđe meso alegija

2,150

RSD

Ćureće meso alegija

2,250

RSD

Jagnjeće meso alergija

2,250

RSD

Pileće meso alergija

2,150

RSD

Svinjetina alergija

2,250

RSD

Tuna alergija

2,125

RSD

Riba mix alergija

3,450

RSD

Meso mix alergija

3,450

RSD

Kazein alergija

2,125

RSD

Pšenica / Pšenično brašno alergija

2,125

RSD

Ražano brašno alergija

2,125

RSD

Žito alergija

2,125

RSD

Soja alergija

2,125

RSD

Jaje mix alergija

2,125

RSD

Kikiriki alergija

2,125

RSD

Kakao alergija

2,125

RSD

Lešnik alergija

2,125

RSD

Limun alergija

2,125

RSD

Beli luk alergija

2,125

RSD

Badem alergija

2,125

RSD

Jabuka alergija

2,125

RSD

Orah alergija

2,125

RSD

Kukuruzno brašno alergija

2,125

RSD

Boranija alergija

2,125

RSD

Borovnica alergija

2,125

RSD

Kupina alergija

2,125

RSD

Ribizla alergija

2,125

RSD

Pistaći alergija

2,125

RSD

Beta laktoglobulin alergija

2,125

RSD

Mandarina alergija

2,125

RSD

Ovas alergija

2,125

RSD

Jogurt alergija

2,125

RSD

Ananas alergija

2,125

RSD

Lipa alergija

2,125

RSD

Bor alergija

2,125

RSD

Ambrosia elatior alergija

2,125

RSD

Kopriva alergija

2,125

RSD

Mačka (epitel I dlaka) alergija

2,125

RSD

Kućna prašina mix alergija

2,300

RSD

Perje mix alergija

2,300

RSD

Pas dlaka alergija

2,125

RSD

Komarac alergija

2,125

RSD

Pauk alergija

3,450

RSD

Double test (FREE BETA HCG, PAPP)

3,105

RSD

Triple test (BETA HCG, AFP, FREE E3)

4,140

RSD

Skrining za preeklampsiju

14,950

RSD

Biohemijski paket

4,500

RSD

Anemija paket

2,500

RSD

Polni hormoni paket

4,500

RSD

KKS+CRP+Covid

2,200

RSD

Osnovni paket -žene

5,600

RSD

Osnovni paket – muškarci

6,500

RSD

BRAF mutacija

9,200

RSD

K-RAS genska mutacija

12,650

RSD

N-RAS genska mutacija

12,650

RSD

Amnionska tečnost – QF-PCR (13,18,21,X i Y)

12,900

RSD

Amnionska tečnost – QF-PCR (13,15,16,18,21,22, X i Y)

16,400

RSD

Amnionska tečnost BLIZANAČKA – QF-PCR (13,18,21,X i Y)

19,400

RSD

Amnionska tečnost BLIZANAČKA – QF-PCR (13,15,16,18,21,22, X i Y)

25,100

RSD

Gilbertov sindrom (UGT1A1 mutacija),NGS

23,600

RSD

HLA B-27 antigen

10,350

RSD

HLA tipizacija (DQ2, DQ8)

11,500

RSD

JAK2 GEN mutacija V617F

13,800

RSD

Cistična fibroza

16,100

RSD

Mikrodelecije Y hromozoma

13,800

RSD

Hromozomske aberacije

8,050

RSD
AVALA 2024 © sva prava zadržana