Opšta bolnica Avala

U prestižnom delu Novog Beograda, nalazi se Opšta bolnica AVALA, koja je opremljena po svetskim standardima i sa najsavremenijom medicinskom opremom, poliklinikom, dnevnom bolnicom, spinalnom hirurgijom.

Našim korisnicima će biti pružene usluge radiološke dijagnostike, pedijatrije, ginekologije sa porodilištem, IVF-a, opšte hirurgije, ortopedije, laboratorije i interne medicine.

Opšta bolnica Avala

U prestižnom delu Novog Beograda, nalazi se Opšta bolnica AVALA, koja je opremljena po svetskim standardima i sa najsavremenijom medicinskom opremom, poliklinikom, dnevnom bolnicom, spinalnom hirurgijom.

Našim korisnicima će biti pružene usluge radiološke dijagnostike, pedijatrije, ginekologije sa porodilištem, IVF-a, opšte hirurgije, ortopedije, laboratorije i interne medicine.

Odeljenja

Kontakt

Telefon: 011 77 73 800